Den tekniske siden

Oppjusteringer, endringer og fortløpende vedlikehold av utstyr og skute: