Fuel system

Fuelsystem

Hoved tanken om bord rommer 2000 liter diesel. Med små motorer og vårt "beskjedne" forbruk, fyller vi tanken bare en gang i året, som regel når vi topper opp for vinteren. Dette betyr at vi har diesel liggende lagret over ganske lang tid i hovedtanken.

 

Dagtanken er på ca 50 liter. Hensikten med dagtank er å ha god oversikt over kvaliteten på dieselen gjennom at den er laget med et solid "jur" hvor evt vann og partikkler i dieselen synker ned og enkelt kan tappes ut (bilde under til høyre).

For å sikre best mulig kvalitet på dieselen har vi har vi rigget et fuelpolish system med en flow på ca 250 liter pr time der diesel sirkuleres gjennom et vann og partikkelustkiller system med en passiv sentrifugal utskiller før et 35 micron Racor 500 filter. Dette er en effektiv måte å holde innholdet i diesltanken rent og utne vann, slik at en motvirker oppvekst av mikrober (dieseldyr) og ansamling av partikkler som kan virvles opp og tette tilgangen av diesel til motorene.

 

Diesel pumpes opp fra hovedtanken, som ligger i bunnen av skuta, via fuel polish systemet, opp til i dagtanken. Fra dagtanken går dieselen videre via den dobble Racor 500 installasjonen i motorrommet, som har 10 Micron filter, frem til finfilteret på motoren. Dette er selvføgelig gjort slik for å sikre best mulig kvalitet på dieselen frem til motorer og Webaso varmer. Webastovarmeren har sin egen tilgang til dagtanken med eget tilpasset filter.

 

Skulle vi få feil på sirkulasjonspumpa i fuelpolish systemet, er det en manuel pumpe for å pumpe diesel opp i dagtanken med. Denne pumpa benyttes også til å fylle kaner med diesel som vi bruker på Tylors oljeovnen inne i salongen. Også her er det montert et Racor 500 filter med 35 Micron filterinnsats.

2016

Vann og partikkelseparatoren på Filter-Boss anlegget er ikke veldig stor. Det sirkulerer ca 600 liter i timen, så skulle vi få skikkelig dårlig diesel vil den og filteret bli i minste laget. Vi har derfor montert en MLS Fuel Purifier som sitter før Filter-Boss´en i sløyfa, som et ekstra grovfilter og renser unna med større kapasitet. Den skal i følge produsenten ta unna alt vann og 95% av alle partikler. Dessuten har det ingen filter som må skiftes. Jevnlig tapping holder den ren og funkjsonell, samtidig som en jevnlig får monitorert kvaliteten på dieselen.

Det som evt. slipper forbi MLS´en, møter separatoren og Racor 500 med 30 micron filter i Filter-Boss´en.

2015

I vinter ble dieselsystemet nøye ettergått.

Vi har en stund hatt en mistanke om at sirkulasjonsystemet som skulle sørge for ren og filtrert diesel på hovetanken, ikke helt leverte slik det var meningen. Det virket som diesel flow´en var i minste laget, og ganske snart ble det klart at systemet ikke klarte mer enn ca 50 liter i timen. Med 2000 liter på tanken ville det altså ta 40 timer kontinuerlig drift for å ha filtrert hele tankinnholdet. Det ville nok holdt til et anlegg som stod i ro på land, men når vi seiler i ruskevær så vil partikler og kondensvann hvirvles opp og skvalpe rundt i dieseltanken. Da er det viktig at vi har et system som er dimensjonert for å kunne ta unna det som måtte være av slikt.

Dessuten måtte jeg få ordnet en åpenbar svaket med at den manuelle håndpumpa som henter diesel til dagtanken om sirkulasjonspumpa streiker, og fyller kanner til Tylors diesel ovnen i salongen, hentet diesel direkte fra hovedtanken uten at den ble filtrert.

En stund vurderte vi å bygge et nytt system selv, men KTI systems i USA, har fått mange gode tilbakemeldinger fra langtuseilere på de systemene de bygger, så etter litt spekulering ble et FilterBoss FPM 60 ble bestilt fra USA.

Under oppryddingen etter Svalbardturen i 2014 oppdaget kapteinen plutselig en blindplugg som satt over en tanktilkobling helt forut på dieseltanken som vi ikke hadde vært klar over før. Det sies at det minst går 5 år, før man kjenner alle kroker og kriker i en båt på denne størrelsen.

Nå bød anledningen seg til å få bedret sirkulasjon på dieselen i hovedtanken ved at det ble lagt en slange (armert hydraulikkslange) fra returen på sirkulasjonspumpa og frem til tanktilkoblingen. Filteret som satt i det "gamle" systemet er byttet med et racor 500 filtersystem slik at vi har de samme filterene her som i motorrommet.

FilterBoss FPM 60 er enkelt å montere siden det hele kommer ferdig montert i ett stykke, og er veldig kompakt bygget.

 

Pumpa leverer 60 us gallon i timen, forutsatt minimum 10mm rørdimensjon.

Det gir ca 240 liter i timen. Jeg fant snart ut at dette ikke var tilfelle hos oss, og skjønte at det nok var flere "flaskehalser" i rørsystemet. Etter en del feilsøking endte jeg opp med å legge ny 12mm returslange fra pumpa tilbake til dieseltanken. Videre omgikk jeg en innsnevring i en enveisventil og vips så var hele systemet åpent og målingene viser at systemet leverer som det skal.

 

Det var også interessant å registrere at strømforbruket på pumpa gikk kraftig ned, så det var åpenbart at det var innsnevringer i systemet den måtte jobbe mot.

 

Treveiskranen (gul) styrer returen fra sirkualsjonsystemet og om dielsen går tilbake i hovedtanken eller fyller dagtanken.

Selv om prisen er ganske høy for et slik ferdigbygget system, er fordelen med god flow og kompakt montering åpenbare. En annen stor fordel med dette systemet er at pumpa er mye mer stillegående, enn det gamle. Videre så kan vi nå bruke samme type Racor filterinnsats på hele systemet, dvs vi bruker 30 micron på FilterBoss`n og 10 micron på grovfilterene i motorrommet.

Racor er godt representert over hele verden.

Dagtanken er fortsatt ren og fin innvendig ett år etter at den sist ble rengjort og inspisert. Her ser en tydelig tappe juret hvor evt. forurensinger synker ned.

Dieseltilførselen til Webasoen var montert feil fra verkstedet i Tyskland, men det tok oss noe tid å finne ut det. De hadde laget et uttak på samme linje som diesletilførselen til BB motor, noe som medførte at dersom Webastoen gikk før motoren ble startet, "stjal" motorn diesel fra Webastoen under oppstarten, og dermed bråstoppet Webastoen, og det har den slett ikke godt av i det lange løp.

Dersom BB motor gikk før en staret Webstoen, ja da fyrte Webastoen som normalt. Vel, nå var feilen oppdaget, og Webastoen fikk et eget opplegg for dieselforsyning direkte fra dagtanken.

Vi ønsket å gjøre fuel polish systemet vårt mere robust. Her hjemme får vi alltid diesel av god kvalitet, men dersom en må bunkre på avsidesliggende plasser er det slett ikke sikkert at kvaliteten behøver å være like bra. Det er selvfølgelig en fordel å ha så stor tank som vi har, (2000 liter) for da er det litt enklere å sikre seg at en kan fylle på plasser med godt omløp på dieselen, men skal man seile langt vil man før eller senere måtte bunkre på små plasser.