Electrical

 

 

Electrical

2016

Kontakten for landstrøm har hele tiden vært en kilde til irritasjon der den stakk ut fra veggen og kabelen ofte ble tråket på med det resultat at den glapp ut av støpselet og landstrømmen ombord forsvant.

Enoksen Traktor fikset et feste som var mer innebygget og ny solid kontakt og kabel ble montert.

2015

Vår gamle slepegenerator levde ikke helt opp til våre krav. Vi prøver så langt det er mulig å unngå å installere dieselgenerator, men med dagens navigasjon og kommunikasjonsutstyr, samt kjøleskap, lys og oppvarming kreves det mye strøm. Vi fant derfor tiden moden for å skaffe en ny type slepegenerator som er utviklet av Watt&Sea for de som driver kappseilas jorda rundt.

Cruising utgaven som vi har, er en veldig hendig sak, sammenlignet med den gamle, og leverer mye mer strøm. Vår type er oppgitt til å skulle kunne levere hele 24 Ah 24V, men det krever solid båtfart.

I reklamen hevdes det at den skal begynne å levere allerede ved 2 knop, og det stemmer sikkert, men vår erfaring så langt er at en må over 5-6 knop før den gir strøm av betydning.

 

Funksjonen med at den vippes ut av, eller ned i vannet, gjør den er veldig enkel å operere, men en er helt avhengig at et taljesystem med liner for dette, da det kreves mye kraft for å få den ned i vannet under fart. Vi fikk laget en festebrakett som er sveiset fast akter, og med en enkel festemekanisme kan hele generatoren taes vekk og stues om bord. Veldig praktisk å få den unna veien når den ikke er i bruk, og ikke minst ute av syne for de som ikke ser forskjell på ditt og mitt.

Monteringen om bord var relativ enkel. Generatoren leverer trefase strøm som i omformeren omgjøres til 24V DC. Vi bestilte med en vanntett kontakt for gjennomføringen av kabelen som kommer fra generatoren. Denne gjør det trygt og enekelt og montere/ demontere generatoren.

Omformeren tar litt plass (som en skoeske), og skal monteres tørt og helst så nærme forbruksbatteriene som mulig, eller en må sørge for tilstrekkelig kabling.

Vi har besluttet å bytte vindgenerator til "Super wind", og vi måtte få laget nytt feste. Det ble etterhvert en æressak for den polske sveiseren på Rødskjær, så etter litt om og men laget han et bedre feste enn vi hadde turt håpe på... rustfritt stål så nensomt og lekkert at vi bare kunne takke og bukke...

Stopp bryter til vindgenerator, spenningsregulator og dumpingmotstand. Helt til høyre spenningsregulator for Watt&Sea slepegeneratoren. Nå har vi alt samlet og alle kabler er riktig dimmensjonert og ført sammen slik at det gir god oversikt.

Hvorfor bytter vi ut en fungerende vindgenerator? Vel, vi var vel egentlig ikke helt fornøyd og med innebygget spenningsregulatoren slik der var i AIR-BREEZE, betyr det feite kabler hele veien frem fra generatoren til batteriene. Med Superwind har vi fått en vindgenerator som har separat spenningsregulator og en solid motstand som regulatoren dumper strøm til når batteriene er full ladet. Dette gjør at den kan jobbe uansett belastning, selv om batteriet er toppladet, uten fare for at de blir overladet.

Altså bedre lading og bedre beskyttelse av hele det elektriske systemet, dessuten har den vist seg å være svært stille såvel ute i cockpit som ombord ellers.

Dette erfarte kapteinen på Atlanterhavskryssingen med "Steev Cooling" i 2012, og ble overbevist om hvilken vindgenerator damen skulle få når anledningen bød seg.

 

Det virket som startbatteriet til BB motor ikke var helt på topp lenger, så da var det like godt å bytte begge to. Hver motor har sitt eget startbatteri som ikke er tilkoblet noen andre forbrukere. De nye bateriene er 50Ah Optima Red Top Starting

2011

Til vår stor bekymring hadde vi begynt å få noen småfeil feil på sikrings og bryterpanelet. Alle koblinger og kontakter var forseglet med lim for å holde fuktigheten ute. Det fungerte til fulle, men limet var for statisk og hadde begynt å sprekke opp og dro med seg ledningene ut av koblinger og kontakter. Etter å ha konsultert en elektriker skjønte vi at det ikke var noen vei utenom, vi måtte skifte til nytt panel.

Slik så navigasjons plassen ut opprinnelig

Retronik i Namsos ble anbefalt, og der var det god service og hjelpsomme folk. I løpet av vinteren designet de et nytt panel, som de igjen anbefalte ble montert av Elmarin i Kristiansund, hvor det også bare var positive folk og god service.

 

Det skulle vise seg at trikkeren fra Elmarin fikk en større utfordring enn han hadde forventet. Det gjorde ikke saken bedre at den ellers så hjelpsomme Chrisitian, elektrikkeren på verftet som bygde Gyda i Tyskland, fortsatt satt på alt av tegninger og papirer til el. anlegget. Disse var det, av ymse årsaker, ikke mulig å få tak i. Dette medførte at det vi alle trodde skulle være en ukes jobb, tok drøyt fire uker.

Dette skyldtes riktig nok like mye andre forhold, som at jobben var omfattende, og Elmarin var rause nok til å ta en god del av dette på sin kappe.

Nytt panel montert. Alle kretser har egen bryter/ sikring slik at vi enkelt kan sjekke hvilke forburkere som står på, og evt isolere, dersom det skulle oppstå en feil i en av kursene. Det var en møysommelig jobb å skulle koble ledningene fra den gamle konsollen sammen med instrumentene i den nye.

Vindgenerator Air Breeze har et dårlig rykte når det gjelder støy, men etter at vi skiftet til håndlagde karbonblader ble propellstøyen redusert betydelig.

 

 Hovedbank forbruksstrøm 600ah 24V 

Nødstrøm bank 200ah 24V

  Hoved sikringer og hovedbrytere forbruksstrøm

Nødstrømsbank og forbruksbanken har levd i 6 år og viste klare tegn på slitasje, så vi har skiftet ut alle batteriene. Forbruksbanken består av 12 stk 6V 200Ah AGM batterier, noe som gir samlet kapasitet på 600Ah 24V. Batteriene er levert av Anda Olsen

Nødstrømbanken består av 2 stk 12V 180Ah AGM batteri, som er koblet slik at den henter sin ladestrøm via forbruksbanken, men leverer strøm bare til navigasjon og kommunikasjonsutstyret. Med seiling i farvann langt unna sivilisasjonen er det en trygghet å ha en backup løsning dersom en skulle være uheldig å få en kortsluttning i et batteri i forbruksbanken.

En batteriskiller gjør at vi fritt kan velge fra hvilken strømkilde navigasjons og kommunikasjonutstyrert skal hente spenning, og den hindrer tilbakestrømming til forbruksbanken om spenningen der skulle synke. Alle øvrige forbrukere, som kjøleskap, fryser, Webasto varmer, watermaker, lys osv., henter strøm fra forbruksbanken. Dette er utsyr vi kan klare oss for uten, om strømforsyningen skulle svikte, mens navigasjon og ikke minst samband er absolutt nødvendig å opprettholde. Det ble også satt på nye hovedbrytere på både pluss og minus siden ved hovedbanken, samt hovedbryter ved nødstrømbanken slik at skuta kan gjøres helt strømløs om det skulle bli nødvendig.

Motorene har hvert sitt startbatteri med hver sin dynamo, så de lever helt og holdent sitt eget liv i motorrommet.

Vi har nå to sommre med hhv 5 og 6 uker sammenhengende opphold ombord og vi ser at det bør være godt mulig å klare seg uten å installere en egen diesel generator. En generator ville utvilsomt gjort livet bekymringsløst hva gjelder strømforbruk, men i tillegg til kostnaden med anskaffelse så vil forbruk av drivstoff og jevnlig vedlikehold øke driftutsutgiftene, samt at den trenger mye plass.

Derfor valgte vi i stedet å oppgradere dynamoene på hovedmotorene. De gamle Mastervolt dynamoene som hver leverte 75Ah er nå byttet ut med nye som hver leverer150ah. Dynamoene styres av Mastervolts Apha Pro spenningsregulator. På det viset sikrer vi optimal lading av batteriene når vi går for motor, og fordi disse leverer mer strøm enn de gamle, så sparer vi driftstimer på motorene om vi må starte disse for å lade for eksempel på en lengre seilas.